SMART HYBRIDNÍ ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ

Projekt HYBRIDNÍHO PTR ŘEŠENÍ je zaměřen na využívání kombinací vstupních surovin od čistírenských kalů, odpadní nebo zemědělské biomasy, pryže a plastu  jako suroviny pro výrobu  nejen uhlíkatého produktu ale zejména plynného a kapalného paliva pro zajištění energetické nezávislosti.

HYBRIDNÍ ŘEŠENÍ bylo navrženo pro kapacitní provozy PTR např. od 8.000 do 32.000 tun  vstupní suroviny ročně. Je to  řešení  pro čistírny odpadních vod, pro recyklační linky na plast, pro zemědělské farmy a technologické provozy vytvářející nebo zpracovávající odpady.

Procesy termického rozkladu jsou přísně řízeny a probíhají v uzavřených reaktorech,  v samostatných technologických linkách kde nedochází k míchání odpadu. Provozní režim je ale nastaven tak a by byly splněny podmínky nejen pro likvidaci organických polutantů, farmak, nanostruktur a jiných příměsí. Požadavky na doby zdržení při konkrétních teplotách,  vždy v závislosti na typu suroviny je vzhledem k PTR vsázkovému systému možné nastavit  s přesností na jednotky stupňů Celsia.

 

  • Hybridní řešení představuje výhodu v modifikaci a variabilitě vstupních surovin.
  • Modifikace surovin a jejich nepřímé mixování umožňuje širší vairabilitu provozu, kapacitách a jistotě dostupnosti vstupní suroviny pro provoz.
  • Výroba vícedruhového plynu při souběžném provozu 2 - 4 jednotek PTR využívající současně např. plasty a pryže.
  • Výroba plynu uplatnitelného v režimu vtláčení do plynového systému, nebo plynu vhodného pro stláčení.

 

 

  • HYBRID je systém na likvidaci odpadů.
  • HYBRID  je systém na výrobu syntetických paliv.
  • HYBRID  je vždy energeticky nezávislý, což je podmínka udržitelnosti a financovatelnosti.
  • HYBRID  je symbiotické řešení PTR a např. Bioplynkami nebo jinými technologiemi produkující meziprodukty s obsahem org. složek.

 

 

Technologie PTR je již
v provozu na několika místech na světě

Nahlédněte do fotogalerie našich technologických realizací

© HEDVIGA GROUP, a.s. | 1997-2024

Created by WEBLI