Duální kogenerační jednotka MOMENTA

Druhá generace kogenerační jednotky MOMENTA je vybavena  legendárním 12 válcovým vznětovým motorem TATRA 913 s kompletním technologickým zařízením k efektivní produkci  tepla, které je pomocí  teplonosného oleje  přeneseno do pasivní i aktivní zóny technologie PTR, rovněž je využíváno k aktivaci primární destilace a stabilizaci parafínových složek vstupních paliv, vyrobených právě technologií PTR. Tímto způsobem je upotřebeno až 20% tepla, zbývajících 80 % je připraveno pro klienta v několika modifikacích využití.

MOMENTA je přímo propojena s řídícím modulem PTR 1000 kW6. Tento řídící modul je napojen na GS chromatografickou stanici s impulsním generováním dat, což umožňuje přenést např. okamžitou hodnotu výhřevnosti do modulu palivové soustavy kogenerační jednotky. Takto vytvořená datová dálnice nám umožňuje i interakci opačným směrem tzn. můžeme upravit produkci kapalných i plynných paliv upravením teplot aktivních částí PTR technologie.

 

Výhody kogenerace MOMENTA

1. Efektivní využití primárního, sekundárního tepla a nízkoenergetického tepla kogenerace
2. Robustní motor s rezervou tepelného výkonu
3. Duální palivový systém, který lze nastavit na konkrétní palivovou mapu, včetně poměru plynného a kapalného paliva
4. Řídící systém kogenerační jednotky je řízen aktuálním složením plynu v PTR systému čtením složení plynu z procesního chromatografu
5. Kompatibilita se zařízením PTR a jeho speciálními palivy, včetně možnosti jeho optimalizace pro konkrétní palivové směsi
6. Ekonomický provoz spotřeba vs. výkon
7. Environmentální provoz – emisní limity
8. Black-outový režim

Technologie PTR je již
v provozu na několika místech na světě

Nahlédněte do fotogalerie našich technologických realizací

© HEDVIGA GROUP, a.s. | 1997-2024

Created by WEBLI