O společnosti

HEDVIGA GROUP, a.s. je česká společnost, která se zabývá  výzkumem a vývojem a nabídkou svého PTR komplexního technického řešení na výrobu efektivních produktů, pro využití zejména v oblasti paliv, hnojiv a chemických surovin. 

Současná doba klade zvýšené nároky na ceny energií, ale také na situace spojené s výpadky dodávek elektřiny a tepla, nebo plynu a nafty.

PTR technologie  je  patentovaná  a ověřená na  využití veškerých organických materiálů, odpadů a dostupných surovin na okamžitě energeticky upotřebitelná plynná a kapalná paliva. Tato paliva jsou vhodná pro kogenerace, motorgenerátory, kotle na výrobu elektřiny a tepla, nebo jako příměsi paliv pro pohony technických strojů.

PTR principy  - oběhového hospodřáství -  PTR cirkulární řešení 

HEDVIGA GROUP, a.s. ve svém inovativním PTR řešení představuje  metodu neo-oxidativního pomalého termického rozkladu, který probíhá v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu, v rozmezí  procesních teplot 300 - 600 °C. V procesu termické konverze  dochází k rozkladu vstupní vsázky vždy na další frakce - pevné uhlíkaté, kapalné olejové a plynné. Tyto frakce jsou v závislosti na původu vstupní suroviny  dále využitelné jako hnojiva nebo pomocné půdní látky v zemědělství, jako vstupní suroviny v petrochemii např. pro výrobu polypropylénu, jako  kapalná, plynná a pevná paliva, jako chemická aditiva při výrobě pryže a další. 

Nový úhel pohledu PTR technologie je zejména v identifikaci jasného cíle využití a/nebo znovuvyužití vstupních surovin  při dodržení principů Cirkulární ekonomiky. Vstupními surovinami pro PTR technologie jsou vytříděné recykláty, odpadní biomasa, ČOV kaly  nebo druhotné suroviny. Produkty, které se tak dají vyrobit, mají parametry výrobků a současně nízký emisní faktor.

Ověřená technologie PTR, Hybridní systém

V rámci projektu probíhajícího v letech 2018-2020 HEDVIGA ve spolupráci s VÚZT realizovala výrobu biouhlů z odpadní biomasy ze zemědělské produkce. Projekt zahrnoval vedle výběr vstupní biomasy, testování různých druhů biomasy a výrobu biouhlů, biooleje a T-bioplynu, také půdní testy vyrobeného biouhlu. Výsledky nejen tohoto  VaV projektu byly  pak v  letech 2021-2024 dále aplikovány jak do vlastního provozního závodu, tak do vývoje Hybridního PTR systému pro mixování plynných paliv a výrobu elekřiny.

Technologie PTR je již
v provozu na několika místech na světě

Nahlédněte do fotogalerie našich technologických realizací

© HEDVIGA GROUP, a.s. | 1997-2024

Created by WEBLI