Výzkum a vývoj je odrazem síly a vize společnosti ve vlastní produkty a řešení.

Vývojový team HEDVIGA GROUP, a.s. pracuje na  několika výzkumných projektech s cílem posunout aplikovatelnost a využitelnost PTR technologie v souladu s požadavky společnosti

Klíčové oblasti výzkumu HEDVIGA GROUP, a.s. dnes jsou:

1.  PTR technologie  - vývoj technologie pomalého termického rozkladu 3. generace, optimalizace pro nové vstupní surovina
2.  PTR produkty - vývoj v oblasti speciálních  paliv, palivových směsí a příměsí
3.  PTR  chemie  - vývoj v oblasti sorbentů a barviv s využitím PTR produktů
4.  PTR energetické  soustavy - vývoj  duálních kogeneračních jednotek druhé generace a energetických soustav pro PTR
5.  PTR tepelné hospodářství - vývoj a ověřování  teplonosných systémů
6.  PTR izolační materiály - vývoj izolací pro termické komory
7.  PTR recyklace - vývoj  a ověřování recyklačních postupů

Řešitelský tým HEDVIGA GROUP, a.s. získal cenné zkušenosti při spolupráci na různých projektech - např. projekt Termické desorpce ropných kalů (2009) nebo Projekt pyrolýzní komory (2011), Vývojové centrum energetického využití produktů termického rozkladu (2012-2015).

Tým HEDVIGA dokázal všech těchto poznatků a zkušeností využít pro vytvoření svého vlastního inovativního technologického konceptu pracujícího na principu Pomalého Termického Rozkladu - PTR  systém a následně jej doplnila o duální palivovou kogenerační jednotku VOPTRA, vyvinout ve spolupráci s VOP CZ, s.p. V oblasti speciálních biopaliv HEDVIGA spolupracuje s VÚZT - Výzkumným ústavem zemědělské techniky v.v.i..

Díky tomu tvoří systém PTR již kompletní uzavřený okruh, s využitím vlastních paliv a stává se tak energeticky soběstačným.

Technické PTR řešení je možné využít v celé řadě oblastí, zejména při zpracování organických hmot z biomasy a odpadů, tuhých alternativních paliv,  při výrobě speciálních produktů (paliv, izolací aj.) a v podstatné míře také při  výrobě elektrické energie a tepla. 

Každý jednotlivý PTR projekt je vždy navrhován tak, aby představoval to nejlepší možné technické a ekonomické uspořádání pro konkrétní instalaci a zároveň umožnil vhodné propojení se stávající infrastrukturou (dodávky produktů, dodávky tepla, dodávky elektrické energie).

line
Výsledkem výzkumné a vývojové činnosti společnosti HEDVIGA v projektu PTR je již 15 podaných průmyslových vzorů a 3 patentů jak v zemích EU tak mimo ni, které chrání technické řešení PTR. Tohoto výsledku by nebylo možné dosáhnout bez „novosti“ a inovativnosti technického řešení, což je podmínka pro udělení užitného vzoru a patentu.

Rozsah technologického řešení PTR technologie, opakovatelnosti pomalého termického rozkladu jako aplikovaného technologické řešení, které se liší od běžně známých termických postupů, je výsledkem soustavné výzkumné činnosti, kterou HEDVIGA prezentuje na konferencích např. COGEN, Teplárenské dny, ...

line

Výzkumné projekty společnosti HEDVIGA GROUP, a.s.  spolufinancovány Evropskou unií.

 

INOVACE TECHNOLOGIE VÝROBY SPECIÁLNÍCH PRODUKTŮ Z BIOMASY 

Cílem projektu je instalace a zavedení inovativní výroby produktů ze zemědělské  biomasy, přičemž primárními produkty budou Bio-uhel a Carbon Black.

 

VÝZKUM A VÝVOJ PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉHO AUTOMATIZOVANÉHO PTR PROCESU

Cílem projektu je výzkum a vývoj tzv. produktově orientovaného automatizovaného PTR procesu, který bude navržen pro tvorbu speciálních kapalných, plynných a pevných produktů.

VÝVOJ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY MOMENTA PRO SPECIÁLNÍ PALIVA S EFEKTEM ZÁLOŽNÍHO ZDROJE

Cílem projektu je výzkum a vývoj duální energetické kogenerační jednotky spalující především paliva vytvořená zpracováním odpadů technologií tzv. pomalého termického rozkladu, ale i standardní paliva.

Technologie PTR je již
v provozu na několika místech na světě

Nahlédněte do fotogalerie našich technologických realizací

© HEDVIGA GROUP, a.s. | 1997-2024

Created by WEBLI